top of page

Privacy Beleid

www.mennonoordanus.com is een website van Media & Cultuur Noordanus. Media & Cultuur Noordanus is als volgt te bereiken:
Postadres: Marktplein 53, 1421 AC Uithoorn
Bezoekadres: Baljuwsstraat 5
KvK-nummer: 
Telefoon: 06-36396833
E-mailadres: info@mennonoordanus.com

Zodra je de website van Media & Cultuur Noordanus bezoekt of op een andere manier contact opneemt met Media & Cultuur Noordanus ontvang ik informatie over jou. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe ik daarmee omga. Ik leg in deze verklaring uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen ik jouw gegevens opsla. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Mocht je vragen hebben over het privacybeleid die niet in dit document staan kun je altijd contact met mij opnemen via de contactegevens bovenaan deze privacy verklaring. Tot slot zal de privacyverklaring soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. De privacyverklaring die je hier nu leest dateert van 6 februari 2024.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Media & Cultuur Noordanus verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Media & Cultuur Noordanus en/of omdat je deze gegevens hebt ingevuld in (één van) de formulieren op mijn website en/of door het zelf benoemen van deze gegevens via andere communicatiewegen zoals Whatsapp of e-mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Evt. bedrijfsnaam

 • Evt. Instagram account

 • Fotomateriaal

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op deze site, een account op deze website aan te maken, in correspondentie en (telefonische) gesprekken.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik zou kunnen verwerken

Het bedrijf Media & Cultuur Noordanus richt zich niet op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar en gebruik wilt maken van de diensten van Media & Cultuur Noordanus, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd. Ben je bij bezoek aan de website van Media & Cultuur Noordanus minderjarig, dan gaat Media & Cultuur Noordanus er vanuit dat je voor dit bezoek toestemming het gekregen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Media & Cultuur Noordanus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Het afhandelen van jouw betaling;

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Media & Cultuur Noordanus analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op algemeen gedrag van websitebezoekers;

 • Media & Cultuur Noordanus verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Media & Cultuur Noordanus bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, maar minimaal zo lang als volgens de wet gesteld wordt, om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens die Google Analytics, zie onderdeel Google Analytics, op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Media & Cultuur Noordanus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Media & Cultuur Noordanus gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Dit zijn specifiek analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt bij eerste bezoek aan mijn website het gebruik van cookies afwijzen. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

In kaart brengen van websitebezoeken
Op de website van Media & Cultuur Noordanus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie om de werking van mijn website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Media & Cultuur Noordanus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Media & Cultuur Noordanus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over mijn website te maken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Media & Cultuur Noordanus heeft hier geen invloed op. Media & Cultuur Noordanus heeft Google geen toestemming gegeven om via Media & Cultuur Noordanus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Media & Cultuur Noordanus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mennonoordanus.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Media & Cultuur Noordanus reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Media & Cultuur Noordanus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig

Media & Cultuur Noordanus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Media & Cultuur Noordanus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@mennonoordanus.com

bottom of page